Νόμος 4512/18 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 100 έως 111 (Κεφάλαιο Α' του παρόντος Τμήματος) καταργείται η υπ' αριθμόν Ζ1-629/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 720/Β/2005) και η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014), που αντικατέστησε την περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2251/1994.

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 36, 37 και 38 (Κεφάλαιο Η') του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), η υπ' αριθμόν Κ1-3508/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3009/Β/2011) και η υπ' αριθμόν Κ1-1480/2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2330/Β/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.