Νόμος 4512/18 - Άρθρο 258

Άρθρο 258: Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρμακείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση

 

α) της λέξεως φαρμακείο (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και

β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή,

 

επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

 

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 15.000 € και σε περίπτωση υποτροπής 30.000 € με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.