Νόμος 4512/18 - Άρθρο 288

Άρθρο 288: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (ΑΠΣΙ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (ΑΠΣI), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, είναι αρμόδιο να εκδικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των πειθαρχικών αδικημάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

 

2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών είναι πενταμελές. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 3 μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Όλοι είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εκλέγονται από αυτήν μαζί με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών πρέπει, για να καταλάβουν το σχετικό αξίωμα, να ασκούν τουλάχιστον 20 έτη το ιατρικό επάγγελμα.

 

3. Τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών, όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ τα λοιπά μέλη, όταν κωλύονται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τα τακτικά κατά τη σειρά της εκλογής.

 

4. Χρέη Γραμματέα του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών εκτελεί ο Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

 

5. Όταν κωλύεται ο Γραμματέας, αναπληρώνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να υποδείξει εγγράφως, άλλως αναπληρώνεται από το νεότερο σε θητεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τότε διενεργείται κλήρωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.