Νόμος 4512/18 - Άρθρο 389

Άρθρο 389: Μεταβατικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων των αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οιασδήποτε εισαγγελικής και δικαστικής αρχής, οι οποίες εκκρεμούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (όπως ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, Δ.Ο.Υ., ΥΕΕΔΕ, ΔΙΠΑΕΕ, Κεντρικές Υπηρεσίες, εξαιρουμένων των Τελωνειακών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων), κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας, επιστρέφονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις κατά περίπτωση αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές που έχουν εκδώσει τις σχετικές παραγγελίες, εντολές και αιτήματα μέχρι τις 28-02-2018. Κατ' εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διατηρεί κατ' ανώτατο όριο εκκρεμείς εντολές ελέγχου 1.300 αριθμών φορολογικού μητρώου για τις χρήσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο τις 28-02-2018 ή που είναι προτεραιοποιημένες για έλεγχο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά την ίδια ημερομηνία. Ως τελικό στάδιο ελέγχου νοείται:

 

α) η έκδοση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή

β) η έκδοση αιτήματος παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.