Νόμος 4533/18

Ν4533/2018: Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4533/2018: Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 75/Α/2018), 27-04-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε δύο νέες εταιρίες

Άρθρο 2: Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων

Άρθρο 3: Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης

Άρθρο 3Α

Άρθρο 4: Εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους

Άρθρο 5: Ευθύνη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των νέων εταιρειών

Άρθρο 6: Εισφορά δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στις νέες εταιρείες

Άρθρο 7: Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9: Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Άρθρο 10: Τροποποίηση του άρθρου 395 του νόμου 4512/2018

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-04-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.