Νόμος 4549/18 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) η ημερομηνία 31-12-2016 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2017.

 

2. Στην περίπτωση ι)ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 η ημερομηνία 31-12-2016 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2017.

 

3. Η περίπτωση ι)η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)η) Ως οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31-12-2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31-12-2017, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.