Νόμος 4549/18 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Αναστολή εκτέλεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4469/2017 ο αριθμός 70 αντικαθίσταται με τον αριθμό 90.

 

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1Α. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 αναστέλλεται και κάθε διοικητικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται, αυτοδικαίως ή με πράξη της Διοίκησης, ως συνέπεια της μη εξόφλησης υποχρεώσεων, των οποίων ζητείται η ρύθμιση και το οποίο συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4469/2017 η φράση την παράγραφο 1 αντικαθίσταται με τη φράση τις παραγράφους 1 και 1)α.

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4469/2017 η φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται με τη φράση των παραγράφων 1 και 1)α.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί η Διοίκηση να διατάξει την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγράφου 1)α.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.