Νόμος 4555/18 - Άρθρο 242

Άρθρο 242: Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προς παροχή γνώμης μέσα σε 1 μήνα από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

2. Μέχρι την 31-01-κάθε έτους αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και εισάγεται ως θέμα στην αμέσως επόμενη ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου. Αποστέλλεται, επίσης, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.