Νόμος 4558/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη για την ανέγερση νέας πτέρυγας - επέκταση της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος διά της διαθήκης του Γεωργίου Μαλινάκη του Γεωργίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 08-03-2018 σύμβαση μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο Άγιος Γεώργιος, το οποίο συμμετέχει στη σύμβαση με την ιδιότητα του (δωρεοδόχου) κληρονόμου και κληροδόχου του Γεωργίου Μαλινάκη του Γεωργίου, του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη, που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση του όρου (τρόπου) του διαθέτη Γεωργίου Μαλινάκη, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.