Νόμος 4571/18 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 278 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, εξετάζονται από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα των Δήμων αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας στα καταστήματα κράτησης της χώρας των επιτυχόντων της υπ' αριθμόν 6Κ/2018 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 17) από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και σε κάθε περίπτωση, από την 29-03-2019.}

 

2. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων του άρθρου 278 του νόμου 4555/2018 ορίζεται ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.