Νόμος 4587/18 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), η φράση μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού αντικαθίσταται με τη φράση μετά μίσθωσης ή αγοράς του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του νόμου 2238/1994. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι εκκρεμείς ενώπιον των φορολογικών ή των δικαστικών αρχών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.