Νόμος 4587/18 - Άρθρο 72

Άρθρο 72


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 27 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Αναστέλλεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι τις 25-07-2017, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017), με απαιτήσεις της παραπάνω επιχείρησης. Η ανωτέρω αναστολή ισχύει μέχρι και το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης του Οργανισμού. Δεν κωλύεται η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την ύπαρξη των παραπάνω απαιτήσεων κατά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.