Νόμος 4605/19 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 79 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) μπορεί να ορίζεται υπεύθυνος λογαριασμού ή εισηγητής για την εκκαθάριση υπάλληλος άλλης, εκτός της αρμόδιας για την πληρωμή, υπηρεσίας ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολείται με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του υπαλλήλου με εντολή του Προϊσταμένου του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 30 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/α/2007) και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλη ιεραρχική σχέση.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την 01-01-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.