Νόμος 4623/19 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Παράταση έναρξης ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 32 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 01-03-2020. Κατ' εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28 του νόμου 4554/2018 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4611/2019.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 70/2019 (ΦΕΚ 110/Α/2019) Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με τίτλο Έναρξη Ισχύος αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής:

 

{Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση 8 μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.