Νόμος 4623/19 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

H παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει υποχρεωτικά μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή ο νόμιμος αναπληρωτής του μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους, διορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακαλείται οποτεδήποτε ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.