Νόμος 4635/19 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Είσπραξη οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το οφειλόμενο αντάλλαγμα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007-2011 που δεν έχει αποδοθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που διαθέτει, ιδίως, από τον αρμόδιο διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Ο αρμόδιος διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4001/2011, οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα αυτό στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού χωρίς άλλη διαδικασία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, η οποία προστίθεται στις προβλεπόμενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.