Νόμος 4638/19 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας έχει διάρκεια 9 μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε 203 ώρες στη σχολική μονάδα και σε 156 ημέρες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15-09-2020.

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις, εργασίες και προμήθειες, που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων Μαΐου 2019 και των εξετάσεων Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.}

 

3. Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Μουδανιά, θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια και χωρίς άλλη διατύπωση, ότι από την ημερομηνία κατάργησης του Τμήματος, ήτοι από την 31-10-2018, εντάχθηκαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Μεσολόγγι. Για τους φοιτητές αυτούς εφαρμόζονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι από την 07-05-2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019) για κάθε συνέπεια. Για την ένταξη των φοιτητών αυτών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η φράση Σύνοδος Προέδρων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισοδύναμη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.