Νόμος 4643/19 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Παράταση της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ΔΕΗ Ανανεώσιμες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες του άρθρου 24 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνονται ως εξής:

 

α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 1 παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2021 για όλες τις Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που υπάγονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 2, για μονάδες στις οποίες η αρχική αυτοτελής Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από τις 24.1.2002 και βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2021.

 

γ) Η προθεσμία της παραγράφου 3 παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2021.

 

2. Η παράταση προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και για τις Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν μεταβιβασθεί στην Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, πλην αυτών στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.