Νόμος 4647/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 101 του νόμου 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 101 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας με βαθμό Ειδικού Νομικού Συμβούλου ή Νομικού Συμβούλου Α' επί 2 έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.