Νόμος 4647/19 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 49 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει αντίστοιχα για τις κατηγορίες δαπανών της προηγούμενης παραγράφου καθώς και για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τα έτη 2018 και 2019, που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.