Νόμος 4647/19 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Προϋποθέσεις αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αναγνωρίζονται εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

α) Συνιστώνται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των φορέων που τις αποτελούν και σύμφωνα με τις διαδικασίες σύστασης που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα ανάλογα με τη νομική τους μορφή.

 

β) Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ασκούν τις δραστηριότητές τους σε αυτήν.

 

γ) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 157, 158, 159, 162 και 163 του Κανονισμού 1308/2013.

 

δ) Το καταστατικό τους προβλέπει κατ' ελάχιστον τη διαδικασία εισόδου και εξόδου νέων μελών, τα όργανα διοίκησης, καθώς και τους πόρους της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης.

 

ε) Δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

 

στ) Αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα του αμέσως επόμενου άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.