Νόμος 4663/20 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Όροι εκτέλεσης πτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται με τους εξής όρους:

 

α) Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στους ισχύοντες διεθνείς Κανόνες Αέρος και στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία.

 

β) Αν το υδατοδρόμιο βρίσκεται σε ελεγχόμενη περιοχή όπως, εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ), Ζώνης Ελέγχου (CTR) και Ζώνης Κυκλοφορίας (ΑΤΖ) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε:

 

α)α) ο χειριστής του αεροσκάφους, πριν από την είσοδό του σε Τερματική Περιοχή, Ζώνη Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας ή σε άλλη ελεγχόμενη περιοχή, έρχεται σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του, καθώς και σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας,

 

β)β) πριν από την αναχώρηση, ο χειριστής του αεροσκάφους λαμβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της αντίστοιχης Τερματικής Περιοχής, Ζώνης Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας αεροδρομίου, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει,

 

γ)γ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με την κατηγορία του εναερίου χώρου κατά ICAO (air space classes A-G) και είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα εντός της Τερματικής Περιοχής, Ζώνης Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας αεροδρομίου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδρομίου.

 

γ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου προβαίνει στην κοινοποίηση του προγραμματισμού των δρομολογίων των αεροσκαφών στις αρμόδιες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας των πλησιέστερων αεροδρομίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.