Νόμος 4674/20 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Αντικατάσταση του άρθρου 49 του νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 49 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 49: Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

 

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος καταθέτει μαζί με την αίτησή του παράβολο δημοσίου 30 ευρώ, εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκαήμερης και σαρανταήμερης προθεσμίας αντιστοίχως και 60 €, εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός.

 

2. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των προστίμων από τους υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων της παραγράφου 1.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.