Νόμος 4674/20 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Μεταβατική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα 6 μηνών το Ειδικό Ληξιαρχείο συνεχίζει να μεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, οι οποίες προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και τις προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται από τα αρμόδια Προξενεία.

 

2. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διεκπεραιώνονται από αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.