Νόμος 4676/20 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εγγραφή στον Προϋπολογισμό ποσού δαπανών για μεταφορά κρατουμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (κ)η) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{κ)η. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, καθώς και δαπάνες για κάλυψη αναγκών διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011, τροποποιείται ως εξής:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, καθώς και διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.