Νόμος 4676/20 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διάθεση ιπτάμενου Προσωπικού από Α/ΓΕΕΘΑ στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 131 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:

 

{4. Για την υποβοήθηση του επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού έργου της Υ.Ε.Μ./Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, είναι δυνατή η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση ιπταμένου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από αίτηση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και σύμφωνη γνώμη του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση του προσωπικού αυτού γίνεται με μέριμνα του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας του και λοιπών επιδομάτων εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού του φορέα προέλευσής του. Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας στην Υ.Ε.Μ./Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή του προσωπικού, καθώς επίσης και ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Το ως άνω στρατιωτικό προσωπικό υπάγεται επιχειρησιακά στον Διοικητή της Υ.Ε.Μ./Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμμετέχει κανονικά στο εν γένει επιχειρησιακό πτητικό έργο της Υ.Ε.Μ./Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για την αξιολόγησή του και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του φορέα προέλευσής του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή και εξέταση των αιτημάτων, στα ζητήματα εκπαίδευσης και ένταξης του στρατιωτικού προσωπικού στην Υ.Ε.Μ./Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη διοικητική υπαγωγή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.