Νόμος 4676/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:

 

{4. α. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ' τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επιπλέον των ανωτέρω, να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας εκ των περιλαμβανομένων στην απόφαση της περίπτωσης (β) της παρούσας παραγράφου. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων καθορίζεται στα 30 έτη και θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισμού των μορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, της υψομέτρησης και του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/2014), των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.

 

γ. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα, καθώς επίσης και ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.