Νόμος 4690/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι τις 31-10-2020, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παραγράφων 3, 4, 5 περίπτωση α', 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

2. Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), όπως αυτό ρυθμίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά 70% στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά 30% στο Δημόσιο.

 

3. Για το έτος 2020 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 47458/ΕΞ2020/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1864/Β/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.