Νόμος 590/77 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκλησιαστικά κτίρια, προοριζόμενα δια την εγκατάσταση γραφείων Μητροπόλεων ή Ενοριών ή δια κατοικία Αρχιερέων ή Εφημερίων και ανεγερθέντα ή αποκτηθέντα δι' εισφορών Μονών και Ναών ή εξ εράνων ή ειδικών φορολογιών, φερόμενα δε επ' ονόματι Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, πλην του Δημοσίου, μεταβιβάζονται υποχρεωτικώς εις το Νομικό Πρόσωπο της Μητροπόλεως ή Ενορίας που κάνει χρήση, δι' απλής ενώπιον συμβολαιογράφου δηλώσεως, συντασσόμενης και μεταγραφομένης ατελώς. Τα αυτά ισχύουν και δια τα κτίρια της Ιεράς Συνόδου, των λοιπών αυτοτελών Συνοδικών Υπηρεσιών και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων, ως ούτος μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, έχουν ανάλογη εφαρμογήν και επί των κτημάτων των ανηκόντων εις τα στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος, αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.