Νόμος 679/77 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις για σημαντικά έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1838/1951 περί εκτελέσεως των έργων Υδρεύσεως Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων και επί των μελετών και κατασκευής έργων υποδομής της περιοχής μείζονος Πρωτευούσης ή ετέρων μεγάλων πόλεων.

 

2. Προκειμένης της εκτελέσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ομβρίων ή ακαθάρτων υδάτων, μη χρηματοδοτούμενων υπό των αρμοδίων δια τα έργα ταύτα Δήμων ή Κοινοτήτων ή ετέρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εν οις και ο ΟΑΠ ή Δημοσίων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών, αλλά εξ ετέρων πηγών, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων να ορίζονται ως αρμόδιες δια την μελέτη και εκτέλεσιν των έργων τούτων Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

Ειδικώς προκειμένου περί του ΟΑΠ δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων να ορίζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως αρμόδιες δια την μελέτη και εκτέλεσιν και έργων χρηματοδοτούμενων εξ ολοκλήρου υπό του Οργανισμού τούτου.

 

3. Επί του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) και των υπ' αυτού χρηματοδοτούμενων έργων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972 περί διοικήσεως της μείζονος Πρωτευούσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.