Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της εγκρίσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου απαγορεύεται εντός της περιοχής αυτού, η κατ' αντίθεσιν προς τις διατάξεις τούτου εκτέλεσις έργου, κατάτμησις ή χρήσις γης. Δια την εκτέλεσιν έργου δι' ο προβλέπεται έκδοσις οικοδομικής αδείας κατά την σχετική νομοθεσία, απαιτείται επί τω τέλει εναρμονίσεως τούτου προς τις διατάξεις του εγκριθέντος Ρυθμιστικού Σχεδίου πολεοδομική άδεια, εκδιδομένη υπό του υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

2. Προς έκδοση των υπό της ισχυούσης νομοθεσίας προβλεπομένων αδειών υπό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Τομεύς Βιομηχανίας), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή υπό ετέρων αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών ή νομικών προσώπων ως και δια την χορήγηση δανείων υπό του Δημοσίου, δημοσίων Οργανισμών και Τραπεζών, δια πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, απαιτείται ωσαύτως προηγουμένη πολεοδομική άδεια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων πιστοποιούσα ότι οι ανωτέρω εγκαταστάσεις εναρμονίζονται προς το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιον.

 

3. Εις περιοχές περιλαμβανόμενες εις το Ρυθμιστικό Σχέδιον και μη εντεταγμένες εις πολεοδομικό τοιούτον, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 1, η ανέγερσις κατοικίας συμφώνως προς τις περί δομήσεως εκτός σχεδίου διατάξεις. Ειδικότερα εις περιοχές προβλεπόμενες υπό του Ρυθμιστικού Σχεδίου ως ζώνες πρασίνου και μη εντεταγμένες εις πολεοδομικό σχέδιον, επιτρέπεται η ανέγερσις κατοικίας επί εκτάσεως 4.000 m2 κατ' ελάχιστον, συνολικής δε επιφανείας ορόφων μέχρις 150 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.