Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων η τροποποίησις εγκεκριμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου.

 

2. Ανά πενταετία από της εγκρίσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου ερευνάται υποχρεωτικώς υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων η ανάγκη αναθεωρήσεως τούτου, εκδιδομένης σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

3. Επί τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου εφαρμόζεται η κατά τις διατάξεις του παρόντος διαδικασία εκπονήσεως, παραλαβής και εγκρίσεως Ρυθμιστικών Σχεδίων. Επί τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως του Ρυθμιστικού Σχεδίου περιοχής Πρωτευούσης αρμόδιο προς γνωμοδότηση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 7 Συμβούλιον Χωροταξίας τυγχάνει το παρά το Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής τοιούτον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.