Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 81

Άρθρο 81


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν διάταγμα, ισχύει γενικώς και ως προς τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, κωμών κ.λ.π. και τις τροποποιήσεις αυτών, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας οι διατάξεις αυτού ρητώς ορίζουν άλλως. Ισχύει επίσης και δια τα περί ων το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2633/1921 οικόπεδα τραπεζικών κτιρίων, εφαρμοζομένων και ως προς ταύτα των δια τους περί ων το άρθρο 30 (υπό στοιχείο β') χώρους διατάξεων.

 

2. Τα δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 3423/1909 ή οιωνδήποτε καθ' ερμηνεία αυτού διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων καταργηθέντα σχέδια πόλεων κ.λ.π. από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος θεωρούνται επανερχόμενα εν ισχύ, λαμβανομένου πάντως υπ' όψιν, δια τον υπολογισμό των αποζημιώσεων των υπό οδών και πλατειών καταλαμβανόμενων οικοπέδων, του χρόνου της εγκρίσεως αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.