Νομοθετικό διάταγμα 690/48 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η μεταβίβασις της κυριότητος οικοπέδων, επαγόμενη την δημιουργίαν οικοπέδων μη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστο εμβαδόν είτε κατά το ελάχιστον πρόσωπον ή το βάθος.

 

2. Οσάκις εκ των κειμένων περί σχεδίων πόλεων διατάξεων επιβάλλεται, πλην των ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, η τήρησις ορισμένων ακαλύπτων αποστάσεων μεταξύ των ορίων του οικοπέδου και της οικοδομής ή ποσοστού του οικοπέδου ακαλύπτου υπό οικοδομής, απαγορεύεται η μετά την ανέγερση της οικοδομής καθ' οιονδήποτε τρόπον μεταβίβασις της κυριότητος μέρος του οικοπέδου κατά τρόπον καθιστώντα το εφ' ου η οικοδομή οικόπεδον μη άρτιο ή μειώνοντας τις ακάλυπτους αποστάσεις ή το ακάλυπτο ποσοστόν κάτω του επιβεβλημένου ελαχίστου ορίου.

 

3. Πάσα δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου έχουσα αντικείμενο απαγορευόμενη κατά τις προηγούμενες παραγράφους μεταβίβαση κυριότητος είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρος.

 

4. Αποκλειστικώς αρμοδία ν' αποφαίνεται εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 εάν πρόκειται περί απαγορευόμενης μεταβιβάσεως εν εκάστη περιπτώσει, είναι η πολεοδομική υπηρεσία, εν περιπτώσει δι' ενστάσεων, κατά της αποφάσεως αυτής, ο Υπουργός των Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, εκδόθηκε το βασιλικό διάταγμα 17-07-1948 (ΦΕΚ 200/Α/1948).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.