Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται αναγκαστικές από της ενάρξεως της ισχύος αυτού και εφεξής. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που έχουν κηρυχθεί προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται υπό των μέχρι τούδε κειμένων διατάξεων.

 

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, καταργούνται από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1731/1939 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και οι τροποποιητικές ή συμπληρωματικές αυτού διατάξεις, ως και όλες οι διατάξεις νόμων, γενικών ή ειδικών, οι αντικείμενες εις τις διατάξεις του παρόντος ή αναγόμενες εις θέματα ρυθμιζόμενα υπ' αυτών. Καταργούνται ομοίως οι συντακτικές πράξεις Ζ/1967 περί απαλλοτριώσεως ακινήτων προς ανοικοδόμηση οικισμών πληττομένων υπό θεομηνιών και ΚΕ/1968 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δια τις περιπτώσεις ανεγέρσεως δικαστικών καταστημάτων, φυλακών και αναμορφωτικών καταστημάτων.

 

3. Διατηρούνται εν ισχύ οι διατάξεις ειδικών νόμων περί μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπογείων υδάτων, ως και εκείνες, δι' ων επιτρέπεται η κήρυξις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων λόγω δημοσίας ωφελείας χάριν ορισμένων σκοπών και ενδεχομένως καθορίζονται τα δυνάμενα να απαλλοτριωθούν δια τους σκοπούς τούτους ακίνητα, ως και τα πρόσωπα υπέρ ή δαπάναις των οποίων κηρύσσεται η απαλλοτρίωσις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.