Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Χρόνος κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις θεωρείται κηρυχθείσα από της δημοσιεύσεως της περί κηρύξεως αυτής αποφάσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος.

 

2. Αίτησις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ασκουμένη εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συζητείται το βραδύτερο εντός εξήντα ημερών από της καταθέσεως αυτής εις τον γραμματέα τούτου, η δε επί της αιτήσεως ταύτης απόφασις εκδίδεται εντός τριάκοντα ημερών από της συζητήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.