Προεδρικό διάταγμα 10/5/95c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2 υπό την προϋπόθεση ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

5. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης, μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ύψος των κτιρίων δύναται να προσαυξάνεται κατά 1,5 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.