Προεδρικό διάταγμα 1145/81 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εγκεκριμένες εγκαταστάσεις κρεατοσκευασμάτων υπόκεινται εις τακτικό και επιτόπιο έλεγχο Πραγματογνωμόνων οριζομένων υπό της Κοινότητας κατά τα υπ' αυτής οριζόμενα δια την διαπίστωσιν της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και ιδιαιτέρως τις διατάξεις των κεφαλαίων Α και Β του Παραρτήματος 1 αυτού.

 

2. Εις τους ως άνω Πραγματογνώμονες παρέχεται πάσα αναγκαία βοήθεια προς εκπλήρωση της αποστολής αυτών, ενεργούν δε αυτοί ως προς την περιοδικότητα και τις μεθόδους ελέγχων κατά τα εκάστοτε καθοριζόμενα υπό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1991 (ΦΕΚ 164/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.