Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί για τις κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 2, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.

 

2. Αντικείμενο του παρόντος διατάγματος αποτελούν οι εξής κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

 

2.1 Συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων:

 

α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες,

β) σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων,

γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου,

δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού,

ε) σε ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανιών και κτηρίων, και ειδικότερα πάσης φύσεως ατμολέβητες,

στ) σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών, και

ζ) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών.

 

2.2 Εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.