Προεδρικό διάταγμα 117/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (προεδρικό διάταγμα 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996)), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού συγχωνεύεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988)).

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Στην εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων υπάγονται οι φορείς που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

3. Η θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.