Προεδρικό διάταγμα 117/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καταργούνται και συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οποία υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου, ήτοι:

 

α) η Διεύθυνση Οικονομικού του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000)

β) η Διεύθυνση Οικονομικού του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989)

γ) η Διεύθυνση Οικονομικού του άρθρου 11Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988)

δ) η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α/1999)

ε) η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988).

 

2. Το μεταφερόμενο προσωπικό του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των Γενικών Γραμματειών, στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.