Προεδρικό διάταγμα 11/11 - Άρθρο 04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα όρια του παραπάνω παραδοσιακού τμήματος καθορίζονται κατά τομείς Α, Β1 και Δ, τα όρια των οποίων φαίνονται με διακεκομμένη γραμμή στο διάγραμμα του άρθρου 1, ως εξής:

 

Α. Τομέας Α

 

Για τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΤΠ/8971/1991 απόφασης του Νομάρχη Φθιώτιδος (ΦΕΚ 4/Δ/1992), χωρίς τις παρεκκλίσεις που θεσπίζονται με την απόφαση αυτή, τόσο για τα προ της 09-06-1973 όσο και για τα προ της 12-07-1971 υφιστάμενα οικόπεδα.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας των οικοπέδων
Συντελεστής δόμησης: 1,20
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

Β. Τομέας Β1

 

Για τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΤΠ/8971/1991 απόφασης του Νομάρχη Φθιώτιδος (ΦΕΚ 4/Δ/1992), χωρίς τις παρεκκλίσεις που θεσπίζονται με την απόφαση αυτή, τόσο για τα προ της 09-06-1973 όσο και για τα προ της 12-07-1971 υφιστάμενα οικόπεδα.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας των οικοπέδων
Συντελεστής δόμησης: 1
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

Γ. Τομέας Δ

 

Για τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981), καθώς και οι παρεκκλίσεις αυτών.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας των οικοπέδων
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

α) Για οικόπεδα μέχρι 100 m2: 1,20

β) Για οικόπεδα από 100 - 200 m2: 1,00

γ) Για οικόπεδα από 200 - 300 m2: 0,80

δ) Για οικόπεδα από 300 m2 και άνω: 0,60

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7.5 m.

 

Δ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 2.

 

2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μετράται από τη φυσική ή τεχνητή στάθμη του γύρω εδάφους.

 

3. Τα κτίρια τα οποία ανεγείρονται επί οικοπέδων, που βρίσκονται σε επαφή με το νότιο όριο του οικισμού τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 3 m από αυτό και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m, μετρούμενο από το διαμορφωμένο φυσικό έδαφος.

 

4. Ελάχιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου και του ορόφου ορίζεται σε 2.8 m.

 

5. Η τοποθέτηση των κτιρίων μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα εξής κριτήρια:

 

α) Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού και να διατηρείται η σχέση μεταξύ κτιρίου - ακαλύπτου χώρου (κτίριο - αυλή - μαντρότοιχος κ.λ.π.), ώστε να ανταποκρίνεται στα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

β) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων.

 

γ) Να προστατεύεται όπου είναι δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.

 

δ) Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη διάταξη των όγκων και τη μορφή των κτιρίων.

 

6. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο οικόπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού. Το κτίριο πρέπει να έχει καθαρούς ορθογωνικούς όγκους, χωρίς εσοχές και εξοχές στις κύριες όψεις, ενώ ο μαντρότοιχος με αυλόθυρα διαχωρίζει σαφώς τον κοινόχρηστο από τον ιδιωτικό ακάλυπτο χώρο, αν δεν τοποθετείται το κτίριο επί της οικοδομικής γραμμής.

 

7. Στον τομέα Δ το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση 2.5 m. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 0,60 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξαρτήτων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον.

 

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, επιβάλλεται η κατασκευή δίρριχτης ή τετράρριχτης στέγης από κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου μεγίστου ύψους 2 m και κλίσης μέχρι 40%. Η στέγη δεν μπορεί να προεξέχει από τους τοίχους περισσότερο από 0,40 m, εκτός εάν καλύπτει εξώστες ή εισόδους. Επιτρέπεται η μονόρριχτη στέγη μόνο για βοηθητικά κτίρια.

 

Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική έστω και αν είναι δυνατή και προβλέπεται στο μέλλον η κατασκευή άλλου ορόφου.

 

Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού) πριν από την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης.

 

9. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού όσον αφορά τη θέση, τη μορφή, τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους. Τα κουφώματα επιβάλλεται στον Τομέα Δ να είναι ξύλινα ταμπλαδωτά, καρφωτά ή περσιδωτά, με υαλοστάσια που χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα με καΐτια κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους και τα πλαστικά παντζούρια στον Τομέα Δ, ενώ στους Τομείς Α και Β1 επιτρέπονται κουφώματα αλουμινίου, ανοιγόμενα, ηλεκτροστατικής βαφής ή με πλαστικοποιημένο μέταλλο (όχι συρόμενα) σε διατομές και χρωματισμούς που προσιδιάζουν στα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

 

Τα ανοίγματα των καταστημάτων επιβάλλεται να έχουν περιορισμένες διαστάσεις, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση της διάλυσης του όγκου των στη βάση του κτιρίου.

 

10. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο από μπετόν ή ξύλο. Σε περίπτωση κατασκευής από ξύλο μπορούν να στηρίζονται σε ξύλινα υποστυλώματα ή σε ξύλινα και μεταλλικά φουρούσια σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής. Επίσης από ξύλο κατασκευάζονται και τα φέροντα στοιχεία της στέγης των ανοικτών εξωστών.

 

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή γωνιακών εξωστών. Το μήκος των ανοικτών εξωστών σε πρόβολο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 3/5 του συνολικού μήκους των όψεων, δεν μπορεί να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 5 m συνεχώς και πρέπει να απέχουν 1 m τουλάχιστον από τη γωνία του κτιρίου.

 

Το πλάτος τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 1/10 του πλάτους του δρόμου και μέχρι 1.5 m.

 

11. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών εν εσοχή (ημιυπαίθριοι χώροι) προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου συνολικής επιφανείας έως 10% της υλοποιούμενης εκμετάλλευσης και δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, εφόσον έχουν πλάτος τουλάχιστον 2.5 m και βάθος το μισό ή μικρότερο από το πλάτος τους. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών είναι ξύλινα ή σιδηρά παραδοσιακής μορφής (όχι στράντζες).

 

12. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό και επιχρίονται με ασβεστοκονίαμα. Όταν η τοιχοποιία είναι λίθινη μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων χρωματίζονται λευκές ή σε αποχρώσεις υποκίτρινου, ώχρας, γαλάζιου ή ροζ.

 

13. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis).

 

14. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) σε μονόχρωμο ύφασμα σε τόνους άσπρους ή μπεζ σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

 

15. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σε εμφανή σημεία της οικοδομής.

 

16. Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτής εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον όροφο, στις κύριες όψεις του κτιρίου. Ειδικώς στον Τομέα Δ επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτής εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον όροφο στις πλάγιες ή πίσω όψεις του κτιρίου εφόσον ο όγκος της εντάσσεται στα παραδοσιακά πρότυπα, απέχει τουλάχιστον 1.5 m από τα όρια του οικοπέδου, και η επιφάνειά της υπολογίζεται στην κάλυψη όχι όμως στο συντελεστή δόμησης.

 

17. Απαγορεύονται κάθε είδους φωτεινές επιγραφές και διαφημίσεις σε οποιαδήποτε θέση του ακινήτου, όπως προσόψεις, δώματα, περιφράξεις καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό. Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

18. Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποιία που σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμένει ανεπίχριστη, ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (οπτόπλινθων, τσιμεντόπλινθων κ.λ.π.) επιχρίζονται υποχρεωτικά. Η περίφραξη κατά το πρόσωπο των οικοπέδων έχει ελάχιστο ύψος 0.5 m και μέγιστο ύψος 2 m. Μόνο κατά τα πλάγια και οπίσθια όρια πάνω από το ύψος τούτο επιτρέπεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος. Υπέρβαση του μέγιστου ύψους της περίφραξης των 2 m επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μέχρι 2.6 m, όταν τούτο επιβάλλεται για τεχνικούς, αισθητικούς ή άλλους λόγους (κατασκευή αυλόθυρας κ.λ.π.). Οι αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά, μορφή και ύψος, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού (αυλόθυρες τοξωτές ή με πεσσούς και στέγαστρα).

 

19. Για τη διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές ή επιχώσεις, με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από 1.5 m από τη φυσική στάθμη. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η δια-μόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1.5 m και ελαχίστου πλάτους 1.5 m.

 

20. Σε περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης πρέπει να διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

21. Για κάθε οικοδομική εργασία ανέγερσης νέας οικοδομής, προσθήκης σε υπάρχουσα, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, κατεδάφισης, τοποθετήσεις επιγραφών, διαμόρφωσης ή ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π.) απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, μετά την υποβολή 2 φωτογραφιών τουλάχιστον του οικοπέδου και των κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων.

 

Ε. 1. Οι αγωγοί και διακλαδώσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι υπόγειοι.

 

2. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας πρέπει να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την εγκατάσταση ή την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους στην περιοχή ώστε να διατηρείται η μορφή του συνόλου. Επίσης πρέπει να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την αποκατάσταση της αρχικής μορφής οδών και κοινοχρήστων χώρων στους οποίους έκαναν επέμβαση για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

3. Κάθε εργασία που αφορά διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (οδοί, πλατείες - αναλημματικοί τοίχοι) όπως και στοιχεία των χώρων αυτών (δημοτικά καλάθια απορριμμάτων, πινακίδες ονομασίας οδών - πλατειών και αρίθμηση οικιών, περίπτερα, πινακίδες κ.λ.π.) εκτελείται κατά τρόπο προσαρμοζόμενο στα παραδοσιακά πρότυπα και ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

4. Επεμβάσεις στους κοινοχρήστους χώρους για τη διαμόρφωση πλατειών, πάρκων κ.λ.π. θα πρέπει να γίνονται κατόπιν ειδικών μελετών, οι οποίες θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν γενικότερο συνολικό σχεδιασμό των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.

 

ΣΤ. 1. Για την κατεδάφιση οποιουδήποτε κτιρίου ή την αφαίρεση στοιχείων από παλαιά κτίσματα, λειτουργικών ή διακοσμητικών καθώς και για καθαίρεση στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, κρήνες, φρεάτια κ.λ.π.) απαιτείται οικοδομική άδεια.

 

Η σχετική άδεια κατεδάφισης ή καθαίρεσης δίδεται μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και με την προϋπόθεση ότι το προς κατεδάφιση ή καθαίρεση στοιχείο, δεν αποτελεί αξιόλογο χαρακτηριστικό (πρότυπο) δείγμα για τον οικισμό.

 

2. Σε υπάρχοντα παλαιά κτίρια αντιπροσωπευτικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση, οι προσθήκες μικρών δια-στάσεων που επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση του κτιρίου (λουτρό, κουζίνα) εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου.

 

3. Ειδικά προκειμένου για ερειπωμένα κτίσματα επιτρέπεται η αναστήλωσή τους έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος, είτε με ιστορικά στοιχεία (φωτογραφίες, περιγραφές σε βιβλία - συμβόλαια κ.λ.π.), είτε με στοιχεία στο έδαφος ή στους μεσότοιχους των ομόρων κτιρίων (θεμέλια, υπολείμματα τοίχων, φωλιές δοκαριών κ.λ.π.).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.