Προεδρικό διάταγμα 11/2/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους οικισμούς Ακράσι, Αμπελικό, Μεγαλοχώρι, Νεοχώρι και Παλαιοχώρι του Δήμου Πλωμαρίου του Νομού Λέσβου ισχύουν οι παρακάτω όροι προστασίας παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων των οικισμών.

 

I. Παραδοσιακά κτήρια και σύνολα.

 

1. Κτήρια ή σύνολα κτηρίων που αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού θεωρούνται παραδοσιακά. Η αξιολόγηση των κτηρίων διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

2. Παραδοσιακό θεωρείται το εκάστοτε αρχικό κτήριο καθώς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτού (μάντρες, αυλόθυρες, φούρνοι, κρήνες, λιθόστρωτα δάπεδα κ.λ.π.) όπως και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα που αλλοιώνουν το αρχικό κτήριο. Ο καθορισμός των προσκτισμάτων αυτών, που επιβάλλεται να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις μορφολογικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

3. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων του οικισμού, όπως επίσης και των επιμέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών.

 

II. Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης παραδοσιακού κτηρίου.

 

1. Για την επισκευή, αποκατάσταση και αναστύλωση παραδοσιακών κτηρίων, χορηγείται άδεια δόμησης, έστω και αν οι αιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας και μελέτης, από την οποία θα προκύπτει η ακριβής αρχική μορφή και θέση του κτίσματος και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη της παλαιάς οικοδομής εντός του οικοπέδου θα αποδεικνύεται με φωτογραφίες θεωρημένες από το δήμο ή την Κοινότητα. Σε κτήρια που βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη μορφολογία των όψεων τους λαμβάνονται υπόψη αυτά των οικοδομών του άμεσου περιβάλλοντος.

 

2. Σκοπός της επισκευής και αποκατάστασης ενός παραδοσιακού κτηρίου, είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής και της στατικής δομής, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις εργασίες συντήρησης του, όπως και η αναβίωση του για να στεγάσει σύγχρονες οικιστικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό επιτρέπονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

3. Στις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των παραδοσιακών κτηρίων, χρησιμοποιούνται υλικά ίδια ή παρεμφερή με τα αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και ισορροπίας του κτηρίου, (αντικατάστασης μεσοπατωμάτων, στεγών, επέμβαση στο πέτρινο κέλυφος κ.λ.π.) εξετάζεται η μέθοδος αποκατάστασης, που διαταράσσει λιγότερο την υφιστάμενη στατική δομή κτηρίου. Σε λιθόκτιστα κτήρια η εξωτερική τοιχοποιία, ανακατασκευάζεται υποχρεωτικά στις αρχικές της διαστάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.