Προεδρικό διάταγμα 135/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

Περιλαμβάνει 4 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

Περιλαμβάνει 3 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

Περιλαμβάνει 17 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

Περιλαμβάνει 7 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φυλάκων

Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό

Περιλαμβάνει 15 θέσεις

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.