Προεδρικό διάταγμα 13/9/90

ΠΔ 13-09-1990: Συμπλήρωση του από 11-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 345/Δ/1989) Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-09-1990: Συμπλήρωση του από 11-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 345/Δ/1989) Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978), (ΦΕΚ 528/Δ/1990), 28-09-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος α) του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

3. Την υπ' αριθμόν 26/1990 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ίου (νομού Κυκλάδων).

 

4. Την από 27-12-1989 αιτιολογημένη έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών).

 

5. Την υπ' αριθμόν 185/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 372/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-09-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.