Προεδρικό διάταγμα 143/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Προϊστάμενοι Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών

 

α. Στο Τμήμα Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

δ. Στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ε. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

στ. Στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

2. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων:

 

α. Στο Τμήμα Εποπτείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

δ. Στο Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

3. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού:

 

α. Στα Τμήματα Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στα Τμήματα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

γ. Στα Τμήματα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

δ. Στα Τμήματα Δημόσιας Περιουσίας και Κρατικών Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

ε. Στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

 

στ. Στα Τμήματα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

4. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

α. Στο Τμήμα Ιθαγένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Πολιτογράφησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Αδειών Διαμονής και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

δ. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

ε. Στο Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

στ. Στα Τμήματα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

ζ. Στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

5. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού:

 

α. Στα Τμήματα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

β. Στα Τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

γ. Στα Γραφεία Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

6. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Υδάτων:

 

α. Στα Τμήματα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

β. Στα Τμήματα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

γ. Στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

7. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου:

 

α. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

β. Στα Τμήματα Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

γ. Στα Τμήματα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

8. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:

 

α. Στο Τμήμα Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων.

 

β. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

γ. Στο Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

δ. Στο Τμήμα Δασικό προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ε. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας

 

στ. Στο Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

9. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Δασών

 

α. Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων.

 

β. Στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

γ. Στο Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

δ. Στα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ε. Στο Τμήμα Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

στ. Στο Γραφείο Προστασίας Δασών και Δημόσιου Κατηγόρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ζ. Στα Γραφεία Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

η. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

θ. Στα Τμήματα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων.

 

ι. Στα Τμήματα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημόσιου Κατηγόρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας.

 

ι)α. Στα Γραφεία Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)β. Στα Δασονομεία προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ι)γ. Στα Δασοφυλακεία προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

10. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων:

 

α. Στα Τμήματα Αναδασμού και Εποικισμού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας.

 

β. Στα Τμήματα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιχθυολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας.

 

11. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας:

 

α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών.

 

β. Στο Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών.

 

12. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων:

 

α. Στο Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών.

 

β. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.