Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Υπουργείου, μέσω του συντονισμού της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών της μονάδων, η οποία επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

 

α. Τη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, βάσει της αποστολής και των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου.

 

β. Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων.

 

γ. Το συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουργείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

 

δ. Την άσκηση διοικητικής εποπτείας στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα.

 

ε. Την οργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Κινητοποίησης, Άμυνας και Προστασίας με βάση τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

β) Τη Διεύθυνση Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

 

γ) Τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων.

 

δ) Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.