Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο p5

Παράρτημα V: Διεθνείς ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Σύμβαση των Παρισίων της 29-07-1960 σχετικά με την ευθύνη τρίτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και Συμπληρωματική Σύμβαση των Βρυξελλών της 31-01-1963.

 

β) Σύμβαση της Βιέννης της 21-05-1963 σχετικά με την αστική ευθύνη για πυρηνικές καταστροφές.

 

γ) Σύμβαση της 12-09-1997 σχετικά με τις συμπληρωματικές αποζημιώσεις για πυρηνικές καταστροφές.

 

δ) Κοινό Πρωτόκολλο της 21-09-1988 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Βιέννης και της Σύμβασης των Παρισίων.

 

ε) Σύμβαση των Βρυξελλών της 17-12-1971 για την αστική ευθύνη στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών πυρηνικών υλών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.