Προεδρικό διάταγμα 14/3/34

ΠΔ 14-03-1934: Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-03-1934: Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π., (ΦΕΚ 112/Α/1934), 22-03-1934.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3934/1911 περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας, και το άρθρο 4 εδάφιο γ' του νόμου [Ν] 3932/1911 περί συστάσεως τμήματος εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας με πρόταση του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού μετά γνώμη του Συμβουλίου Εργασίας και γνωμοδότηση του Ανωτάτου Υγειονομικού Συνεδρίου μετά σύμφωνον γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 2: Δάπεδα

Άρθρο 3: Στεγανά δάπεδα

Άρθρο 4: Αντοχή δαπέδων

Άρθρο 5: Προφύλαξη δαπέδων

 

Κεφάλαιο Β: Δίοδοι

 

Άρθρο 6: Διατάξεις διόδων

Άρθρο 7: Προφύλαξη διόδων και μεσοδωμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Έξοδοι

 

Άρθρο 8: Διατάξεις εξόδων

Άρθρο 9: Θύρες εξόδων

Άρθρο 10: Αριθμός και διάταξη εξόδων

Άρθρο 11: Έξοδοι εργοστασίων εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών

Άρθρο 12: Διακριτικά σημεία εξόδων

 

Κεφάλαιο Δ: Κλίμακες

 

Άρθρο 13: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 14: Σταθερές κλίμακες

Άρθρο 15: Εξωτερικές κλίμακες

Άρθρο 16: Κάθετες κλίμακες

Άρθρο 17: Φορητές κλίμακες

 

Κεφάλαιο Ε: Φωτισμός

 

Άρθρο 18: Φωτισμός

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Τεχνητός φωτισμός

Άρθρο 22: Φωτισμός δια γυμνού φωτός

Άρθρο 23: Υγρές φωτιστικές ύλες

Άρθρο 24: Σκεύη που εμποδίζουν τον φωτισμό

Άρθρο 25: Φωτισμός επικίνδυνων τόπων

Άρθρο 26: Ηλεκτρικός φωτισμός

Άρθρο 27: Εφεδρικός φωτισμός

Άρθρο 28: Φωτεινά σήματα κινδύνου

Άρθρο 29: Μέτρα εναντίον πυρκαγιάς

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αερισμός

 

Άρθρο 30: Φυσικός αερισμός

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Συστήματα προφύλαξης από τη θερμότητα, ψύχος, κ.λ.π.

Άρθρο 33: Απαγωγή υδρατμών

Άρθρο 34: Παραμονή σε υγρά και θερμά διαμερίσματα

Άρθρο 35: Σκόνες

Άρθρο 36: Ατμοί, καπνοί, αέρια

Άρθρο 37: Προφύλαξη ανεμιστήρων

 

Κεφάλαιο Ζ: Καθαρισμός

 

Άρθρο 38: Συλλογή, φύλαξη και απομάκρυνση απορριμμάτων

Άρθρο 39: Καθαρισμός τόπων εργασίας

Άρθρο 40: Απαγωγή υδάτων

Άρθρο 41: Απαγωγή και προφύλαξη από τα οργανικά και τοξικά υγρά

Άρθρο 42: Πτυελοδοχεία

Άρθρο 43: Καθαρισμός επικίνδυνων τόπων

 

Κεφάλαιο Η: Αποχωρητήρια

 

Άρθρο 44: Διάταξη των αποχωρητηρίων

Άρθρο 45: Οχετοί

Άρθρο 46: Αριθμός αποχωρητηρίων

Άρθρο 47: Καθαρισμός αποχωρητηρίων

Άρθρο 48: Απομάκρυνση εκ της εργασίας για φυσικές ανάγκες

 

Κεφάλαιο Θ: Ύδωρ, νιπτήρες, ιματιοφυλάκια, τόποι διαμονής

 

Άρθρο 49: Πόσιμο ύδωρ

Άρθρο 50: Νιπτήρες

Άρθρο 51: Ιματιοφυλάκια

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Αίθουσες εστιάσεως

 

Κεφάλαιο Ι: Κινητήριες μηχανές

 

Άρθρο 54: Εγκαταστάσεις κινητήριων μηχανών

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Προφύλαξη από τα κινούμενα μέρη

Άρθρο 57: Διάταξη στάσης και εκκίνησης

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Λίπανση και καθαρισμός

Άρθρο 60: Σήματα

 

Κεφάλαιο ΙA: Μετάδοση κίνησης

 

Άρθρο 61: Χρήση ορισμένων προσώπων για την εξυπηρέτηση της μετάδοσης της κίνησης

Άρθρο 62: Προφύλαξη των κινούμενων στοιχείων σε τόπους κυκλοφορίας

Άρθρο 63: Λίπανση

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Καθαρισμός ή επισκευή

Άρθρο 66: Προφύλαξη υψηλά κειμένων στοιχείων

Άρθρο 67: Διατάξεις προς στάση της κίνησης

Άρθρο 68: Προφύλαξη ιμάντων υπεράνω θέσεων κυκλοφορίας - Μηχανισμοί τοποθέτησης ιμάντων

Άρθρο 69: Αφαιρούμενοι ιμάντες

Άρθρο 70: Τοποθέτηση και αφαίρεση ιμάντων

Άρθρο 71: Ένωση και συρραφή ιμάντων

Άρθρο 72: Ρητίνωση και λίπανση των ιμάντων

Άρθρο 73: Προφύλαξη σφηνών, κοχλιών, συνδέσμων, κ.λ.π.

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Μηχανές κατεργασίας, μηχανικά εργαλεία και συσκευές

 

Άρθρο 74: Προσωπικό

Άρθρο 75: Εγκατάσταση

Άρθρο 76: Διάταξη εκκίνησης και πέδησης

Άρθρο 77: Προφύλαξη από τα κινούμενα στοιχεία

Άρθρο 78: Σε υψηλό μέρος κείμενες βαλβίδες

Άρθρο 79: Υψηλά κείμενα ανοίγματα πλήρωσης σε συσκευές

Άρθρο 80: Κάλυψη θερμών επιφανειών

Άρθρο 81: Υψηλά κείμενα δοχεία με ζέοντα καυστικά υγρά

Άρθρο 82: Ανάρτηση αντίβαρων

Άρθρο 83: Λίπανση, καθαρισμός

Άρθρο 84: Μηχανικές ψαλίδες

Άρθρο 85

Άρθρο 86: Πιεστήρες (πρέσες)

Άρθρο 87: Δράπανα

Άρθρο 88: Τόρνοι

Άρθρο 89: Σφύρες

Άρθρο 90: Δίσκοι λείανσης

Άρθρο 91: Σμυριδοτροχοί

Άρθρο 92: Πριονόδισκοι

Άρθρο 93

Άρθρο 94

Άρθρο 95: Πριονοκορδέλες

Άρθρο 96: Κοπτικές μηχανές

Άρθρο 97: Τριβεία

Άρθρο 98: Ιγδία

Άρθρο 99: Θραυστήρες και μεταφορείς

Άρθρο 100

Άρθρο 101

Άρθρο 102: Ανεμιστήρες και εξαεριστήρες

Άρθρο 103: Κύλινδροι

Άρθρο 104

Άρθρο 105: Αναμικτικές συσκευές

Άρθρο 106: Φυγοκεντρικά στυπτήρια

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Ανυψωτικά μηχανήματα

 

Άρθρο 107: Γενικές ασφαλιστικές διατάξεις

Άρθρο 108: Πίνακας ορίου φόρτισης

Άρθρο 109: Φρένο

Άρθρο 110: Προφύλαξη μεσοδωμάτων και γερανών

Άρθρο 111: Φωτισμός

Άρθρο 112: Προφύλαξη οδηγού

Άρθρο 113: Αναρτημένα βάρη

Άρθρο 114: Προφύλαξη των κάτωθεν της ανυψωτικές μηχανής εργαζόμενων

Άρθρο 115: Δοκιμασίες

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Μεταφορικά μέσα εντός εργοστασίων

 

Εκτός των ειδικών περί μεταφορικών μέσων διατάξεων, ισχύουν και οι επόμενες.

 

Άρθρο 116: Οδηγοί

Άρθρο 117: Καθήκοντα οδηγών

Άρθρο 118

Άρθρο 119

Άρθρο 120: Σήματα προειδοποιητικά

Άρθρο 121

Άρθρο 122: Πέδηση μεταφορικών μέσων

Άρθρο 123: Φόρτωση των μεταφορικών μέσων

Άρθρο 124

Άρθρο 125

Άρθρο 126: Εναέριοι συρμοί (κρεμαστά βαγόνια)

Άρθρο 127

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Χώροι με κίνδυνο έκρηξης πυρκαγιάς

 

Άρθρο 128: Χώροι με κίνδυνο έκρηξης

Άρθρο 129: Εκχυλιστικές συσκευές

Άρθρο 130: Αποθήκευση ευκόλως αναφλέξιμων υγρών

Άρθρο 131: Φύλαξη εύφλεκτων απορριμμάτων

Άρθρο 132: Προφύλαξη υγρών ηλεκτρικά προσβαλλόμενων εναντίον ανάφλεξης

Άρθρο 133

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Ουσίες καυστικές, δηλητηριώδεις, εκρηκτικές και αναφλέξιμες

 

Άρθρο 134: Επισήμανση επικίνδυνων ουσιών

Άρθρο 135: Είσοδος σε δοχεία ανάμιξης ή διοχέτευσης ατμού ή οξέων κ.λ.π.

Άρθρο 136: Προφύλαξη κατά την είσοδο σε τοξικά περιβάλλοντα

Άρθρο 137: Συγκόλληση δοχείων

Άρθρο 138: Πλήρωση και κένωση δοχείων οξέων και αλκαλίων

 

Κεφάλαιο ΙΖ: Ατυχήματα

 

Άρθρο 139: Πρώτες βοήθειες

Άρθρο 140: Περίθαλψη τραυματιζόμενων

Άρθρο 141: Αναγγελία ατυχημάτων από τους εργοδότες

 

Κεφάλαιο ΙΗ: Ατομική προφύλαξη εργατών

 

Άρθρο 142: Ειδικά ενδύματα

Άρθρο 143: Προφυλακτικά μέσα οφθαλμών

Άρθρο 144: Αναπνευστικές συσκευές

Άρθρο 145

 

Κεφάλαιο ΙΘ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 146: Εποπτεία

Άρθρο 147: Απαγορευμένες εργασίες

Άρθρο 148: Εξαιρετικά επικίνδυνες εργασίες

Άρθρο 149: Χρησιμοποίηση προσώπων

Άρθρο 150

Άρθρο 151

Άρθρο 152

Άρθρο 153

Άρθρο 154

Άρθρο 155

 

Εις τον Ημέτερο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-03-1934

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.