Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 365

Άρθρο 365: Κατασκευές και εγκαταστάσεις κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 22 της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης, παράγραφος 10 της υπ' αριθμόν 49977/3068/27/1989 απόφασης)

 

1. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων δεν επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις, με εξαίρεση τις ακόλουθες:

 

α. Διαπλατύνσεις των Θεμελίων, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.γ.β)β του άρθρου 348.

 

β. Δεξαμενές νερού και δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου.

 

γ. Βόθροι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 369.

 

δ. Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 256.

 

ε. Υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού σε απόσταση 2.00 m από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1.00 m τουλάχιστον κάτω από τη στάθμη της οδού και του γύρω εδάφους.

 

2. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων οικοπέδων που βλέπουν στο βασικό οδικό δίκτυο, εφόσον αυτό έχει καθοριστεί, επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές των παραπάνω περιπτώσεων α, δ και ε καθώς και η διέλευση των δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.